CHUỖI GIÁ TRỊ KHÉP KÍN

Xuất phát từ ý tưởng của bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn TH với mong muốn mang lại những sản phẩm/chế phẩm nông nghiệp sạch, đa dạng, an toàn với giá thành hợp lý để cung cấp tới tay người tiêu dùng và hình thành lên chuỗi giá trị khép kín về thực phẩm/chế phẩm nông nghiệp.

Sử dụng những sản phẩm nằm trong chuỗi giá trị khép kín khách hàng sẽ không còn nỗi lo về thực phẩm kém an toàn, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, bởi tất cả các sản phẩm/chế phẩm nông nghiệp sẽ được trải qua toàn bộ quy trình khép kín bao gồm:

  • Đất trồng và nước tưới tiêu: Nước và đất trồng sẽ được kiểm định hàm lượng kim loại nặng cũng như các chất độc hại có thể có trước khi gieo trồng.
  • Gieo trồng, chăm bón: Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình GAP, quy trình này sẽ được cán bộ hướng dẫn cũng như giám sát trên từng cánh đồng để đảm bảo không vi phạm bất cứ sai sót nào.
  • Thu hoạch, sơ chế, bảo quản: Giai đoạn này cũng sẽ được tuân thủ theo tiêu chuẩn GAP, sau đó sẽ được lưu kho theo tiêu chuẩn trước chế biến
  • Chế biến: Tất cả những sản phẩm/chế phẩm nằm trong chuỗi giá trị khép kín sẽ được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm trước khi cung cấp tới tay người tiêu dùng.